25. 9. 2019
 
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu II. etapy obchvatu Frýdku-Místku.

STAVBA

NOVINKY

  • Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu II. etapy obchvatu Frýdku-Místku

    25. 9. 2019
    Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu II. etapy obchvatu Frýdku-Místku.

ÚČEL STAVBY

Stavba odstraňuje poslední intravilánový úsek na trase dálnice D48 a spolu se související stavbou „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“ odklání veškerou tranzitní dopravu z města na obchvatové komunikace.

Stavba dálnice D48 okolo Frýdku-Místku řeší vybudování kapacitního obchvatu tohoto města. Na stavbu budou bezprostředně navazovat stavby „R48 Rychalitce – Frýdek-Místek“ a „R48 Frýdek-Místek – Dobrá“, které jsou od prosince 2012, resp. října 2004 v provozu.

Průtah Frýdkem-Místkem vyvolává negativní hlukové dopady na okolní bytovou zástavbu s občanskou vybaveností a je zdrojem častých dopravních nehod. Neméně závažnou skutečností je kapacitní vytíženost komunikace.

Aby mohla být tato komunikace vnímána jako vysoce kvalitní i nadále, a také aby se centrum města odlehčilo od tranzitní dopravy, je nezbytné vymístit silnici I/48 z centra mimo zastavěnou část.

Výstavba dálnice D48 přinese zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku, zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zrychlení dopravy.

Stavba je druhou částí ze souboru staveb tvořících obchvat Frýdku-Místku. Nachází se jižně od Frýdku a Starého Města. Trasa II. etapy měří 4316 m (provozní staničení km 48,610 až 52,926) a je navržena v kategorii R 25,5/120.

Stavba začíná za mostem přes řeku Ostravici cca v km 4,300 napojením na již budovanou stavbu „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“. Trasa poté pokračuje jižně kolem Starého Města. V km 4,450 kříží mostem délky 99 m železniční trať č. 324 Frýdek-Místek – Frýdlant a silnici II/477.

Průtah Frýdkem-Místkem vyvolává negativní hlukové dopady na okolní bytovou zástavbu s občanskou vybaveností a je zdrojem častých dopravních nehod. Neméně závažnou skutečností je kapacitní vytíženost komunikace.
Aby mohla být tato komunikace vnímána jako vysoce kvalitní i nadále, a také aby se centrum města odlehčilo od tranzitní dopravy, je nezbytné vymístit silnici I/48 z centra mimo zastavěnou část. Výstavba přinese zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku, zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zrychlení dopravy.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 1. 12. 2019

MD vydalo dne 11. srpna 2017 SP pro dvanáct stavebních objektů, které se týká části obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km. SP na dalších pět stavebních objektů byla vydána v říjnu 2017. Proti všem vydaným SP ale podalo rozklady ekologické sdružení Děti Země. Ministerstvo dopravy na začátku srpna 2018 zamítlo rozklady, proti tomu ale v září podaly Děti Země správní žalobu. Dne 4. 7. 2019 odeslal Krajský soud v Ostravě spis ohledně správní žaloby Dětí Země proti zamítnutí rozkladu vydaného SP na Ústavní soud (na základě žádosti ÚS kvůli ústavní stížnosti Dětí Země). Dne 25. 7. 2019 vrátil ÚS spis zpátky na Krajskému soudu v Ostravě. V 08/2019 Ústavní soud rozhodl, že zařazení stavby na seznam vládních priorit, které nemusí projít novým procesem EIA (postačí u nich souhlasné stanovisko MŽP), bylo v souladu se zákonem. Ústavní soud tak zamítl zrušení zákona, které požadovali Děti Zěmě.
Na II. etapu stavby byl vybrán zhotovitel (konsorcium firem Silnice Group), který však od smlouvy náhle odstoupil. ŘSD ČR muselo vypsat nový tendr. Nové výběrové řízení bylo zahájeno 1. 4. 2019. Dne 10. 6. 2019 vypršela lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky, přičemž obě byly vyšší než odhad. Dne 13. 8. 2019 zamítl Krajský soud v Ostravě správní žalobu Dětí Země proti zamítnutí rozkladu na SP II. etapy. Koncem srpna 2019 vybralo ŘSD zhotovitele stavby, kterým se stalo sdružen firem Strabag a Eurovia. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 25. 9. 2019. Doba pro uvedení stavby do provozu je dle smlouvy 34 měsíců, pro dokončení celé stavby pak 40 měsíců. Zprovoznění se předpokládá v červenci 2022.
 
EIA ZP UR SP VZ ZS UP
06/2004
02/2017
07/2013 08/2007 08/2017 04/2019 09/2019 07/2022

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok