Novinky

D48 FRÝDEK-MÍSTEK - OBCHVAT II. ETAPA

13. 11. 2020
Na stavbě se vrší náspy a betonují pilíře i mostovky

 

Do konce letošní stavební sezony zbývá ještě několik týdnů, a tak práce na stavbě II. etapy obchvatu Frýdku-Místku mohou nadále pokračovat. Velká změna nastala na počátku úseku, kde za uplynulý měsíc došlo k navršení vrstev zeminy na násep dálničního tělesa. To navazuje na most (SO 213) přes železniční trať a silnici II/477, u něhož se připravuje armování výztuže mostní opěry přilehlé k silnici. Pilíře jsou již kompletně vybetonované. U mostu přes potok Baštice se provádí svařování a montáž ocelové výztuže pro budoucí opěru. U následného mostu přes polní cestu jsou vybetonovány boční části a připravuje se betonáž mostovky. Na mostu přes řeku Morávku přibyly další vybetonované pilíře. Poblíž mostu dochází k navážce spodních vrstev náspu. Ke stejnému posunu došlo i v úseku procházejícím lesem. Na mostě přes místní komunikaci v km 6,71 je vše nachytáno pro betonáž druhé části mostovky. U mostu přes silnici I/48 v km 6,924 byla dokončena betonáž pilířů. Také byly vybetonovány další části vysoké opěrné zdi navazující na opěru mostu. U dalšího z mostů (přes žel. trať v km 7,422) byla vybetonována první část opěry a pokračuje příprava na betonáž jejího zbytku. Práce se nezastavily ani na mostě na křižovatkové větvi MÚK Dobrá na konci úseku vedle stávající D48.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok