Novinky

D48 FRÝDEK-MÍSTEK - OBCHVAT II. ETAPA

15. 12. 2020
Příznivé počasí stavbařům přeje

 

Zima se sice již hlásí o slovo, ale naštěstí pomalu, a tak práce na stavbě II. etapy obchvatu Frýdku-Místku utichají jen pozvolna. Znamená to, že ani zdaleka ještě nevládne klid. V listopadu doznala stavba dalších viditelných změn. Na počátku úseku přibyly další vrstvy zeminy na násep dálničního tělesa u opěry mostu přes železniční trať a silnici II/477. Pokročilo také armování výztuže mostní opěry přilehlé k silnici. U dalšího mostu (přes potok Baštice) byla dokončena betonáž části opěry a chystala se také u zarmovaného zbytku. Na mostě přes polní cestu byly vybetonovány boční části a připravovala se betonáž první části mostovky. Most přes řeku Morávku (SO 217) má již vybetonované všechny pilíře. Ještě se připravuje betonáž boční opěry (ve směru k MÚK Dobrá).

V okolí mostu (u silnice III/4773) dochází k budování přeložek inženýrských sítí. Za mostem probíhala navážka dalších vrstev náspu. Most přes místní komunikaci (v km 6,71) je již kompletně vybetonován (tedy i s mostovkou). Veškeré podpěrné konstrukce tak byly již odstraněny. U opěry mostu přes silnici I/48 (v km 6,924) byla dokončena betonáž dalších částí opěrné zdi. Naopak na druhé straně mostu se armování základů opěrné zdi teprve připravovalo. U mostu přes železniční trať (v km 7,422) byla dokončena betonáž opěry (bližší k MÚK Dobrá). U mostu na křižovatkové větvi MÚK Dobrá na konci úseku se začala svařovat (na zemi) mohutná ocelová nosná konstrukce.

Na průběh prací v listopadu se podívejte

:

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok